Макпал Исабекова — Аяла

Слушать Макпал Исабекова — Аяла

Текст Макпал Исабекова — Аяла

Саган колым жете ме
Айтсам созiм озiме
Болсам жакка етелеп
Деп ойлаймын
Коріп алдым басымды
Конiл-кyйi ашылып
Бiр озiндей асылым
Коп ойлаймын

Аяла менi
Аяла менi
Карап журмiн жолына
Багала менi
Шагала менi
Кондыршы тез колына

Коніл болшi аз гана
Жас журектi жастама
Алданбашы баскага
Жалынамын
Омiрiмнiн алауы
Конiлiмнiн калауы
Бір сен гана аяулы
Жаным энi

Аяла менi
Аяла менi
Карап журмiн жолына
Багала менi
Шагала менi
Кондыршы тез колына