EGOPIUM — Petrunko

Слушать EGOPIUM — Petrunko

Текст EGOPIUM — Petrunko

Бре, Петрунко, мори, малай мо…
Бре, Петрунко, малай моме
Все йодиме, мори, йобидо…
Все йодиме, йобидоме.

Нигде йоро, мори, не найдо…
Нигдей оро, не найдоме.
В ваше село, мори, дор три йо..
В ваше село, дор три йора

Първо йоро, мори, Петрунки…
Първой оро, Петрункино.
Петрунчица, море, йоро во…
Петрунчица, йоро води.

Йоздол иде, мори, лудо-мла…
Йоздол иде, лудо-младо.
Не се фана, мори, на среда..
Не се фана на средата.

Най се фана, мори, на тане…
Най се фана на танецо.
На танецо, мори, до Петрун…
На танецо, до Петрунка.

С перчем коси, мори, китка ро…
С перчем коси, китка рони.
С нозе си их, мори, чехли ка…
С нозе си их чехли каля.

 

Adblock
detector