Sami Yusuf — Azerbaijan

Слушать Sami Yusuf — Azerbaijan

Текст Sami Yusuf — Azerbaijan

Azərbaycan
Sən diyarım, ürəyim, yurdum
Sən döyünən qəlbim və ruhum

Azərbaycan
Xoş gələcək günlərim mənim
Ağ dumanlı dağlarım mənim

Azərbaycan
Ağ buludlu göy səmam mənim
Al çiçəkli çəmənim mənim

Azərbaycan
Göygölüm, göy Xəzərim mənim
Ağ ləçəkli güllərim mənim

Azər-baycan
Şöhrətli, şanlı məkan
Azər-baycan
Yaşa, var ol hər zaman!
Azər-baycan
Səndən alıram ilham!
Azər-baycan
Nəğməli, sözlü dünyam

Azərbaycan
Sən diyarım, ürəyim, yurdum
Sən döyünən qəlbim və ruhum
Sən mənə dost və sirdaş oldun

Azərbaycan
Xoş gələcək günlərim mənim
Ağ dumanlı dağlarım mənim
Şah qanadlı qartalım mənim

Azərbaycan
Ağ buludlu göy səmam mənim
Al çiçəkli çəmənim mənim
Gen ətəkli dağlarım mənim

Azərbaycan
Göygölüm, göy Xəzərim mənim
Ağ ləçəkli güllərim mənim
Dan örtüklü üfüqüm mənim

Adblock
detector