The HU — Shoog Shoog

Слушать The HU — Shoog Shoog

Текст The HU — Shoog Shoog

 

Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг

Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг

Буурал дэлхийн эзэньэгууд
Бурхан халдун тэнгэртэнгууд
Дээдийн ариун шутээнтэнгууд
Дэлуун болдогт нутагтангууд

Шөөг

Их засгыг дээдэлж хайрла
Эрдэм номыг тугээж хайрла
Хар сулдээ хамгаалж хайрла
Хамаг монголоо нэгтгэж

Шөөг шөөг
Шөөг шөөг

Нас буянаа таньдаа
Итгэж даатгая

Шөөг шөөг
Шөөг шөөг

Олз буянаа таньдаа
Өргөж даатгая

Цастын цагаан тэнгэртэнгууд
Цамбагарав хайрхантангууд
Цэлмэг хөх тэнгэртэнгууд
Цэцээ гун оронтогууд

Шөөг

Цагаан сулдээ дээдэлж хайрла
Цаг төрийг төвшитгөж хайрла
Өвчин зовлонг салгаж хайрла
Ухаан бодлыг цэгцэлж хайрла

Шөөг шөөг
Шөөг шөөг

Нас буянаа таньдаа
Итгэж даатгая

Шөөг шөөг
Шөөг шөөг

Олз буянаа таньдаа
Өргөж даатгая

Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг

Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг

Шөөг, шөөг, шөөг, шөөг, шөөг, шөөг
Шөөг, шөөг, шөөг, шөөг, шөөг, шөөг
Шөөг, шөөг, шөөг, шөөг, шөөг, шөөг
Шөөг, шөөг, шөөг, шөөг