Сябры — Беларусь — мая маці

Слушать Сябры — Беларусь — мая маці

Текст Сябры — Беларусь — мая маці

На чырвоным шчыце столькi зорыцца слауных iмён,
Не злiчыць абялiскау пад шызымi крыламi хмар.
Мы з крывiцкай пагонi чытаем да сёняшнiх дзён,
Родных нiу i свiтанняу хвалюючы мудры буквар.

Прыпеу:
Беларусь – мая мацi i мова, паветра i хлеб,
Гэта зважана сэрцам на нервах растайных дарог,
Гэта роду прысяга, патрэба штодзённых патрэб
I надзея надзей у трывозе ад вечных трывог.

На памежах у нас землi верных суседзяу-братоу,
Абняла ты рукамi галiн зарунелых i рэк.
Залатымi вузламi карэння аршанскiх дубоу
Так глыбока з карэннем смаленскiм сплялося навек.

Прыпеу.
Чысты кужах на зорку бялiла ты у белай расе,
А крывёй тваiх кроуных зара на тканiну цякла
I ты сцягу зняла сёння думку галубiм усе
Каб крывiнка мая у чырвонай галосце была.
Прыпеу.

Adblock
detector