Roshan Bhat — Shankara

Слушать Roshan Bhat — Shankara

Текст Roshan Bhat — Shankara

Hara Hara Shankara
Shiva Shiva Shankara
Hara Hara Shankara
Hara Hara Shankara
Shiva Shiva Shankara
Hara Hara Shankara
Hara Hara Shankara
Shiva Shiva Shankara
Hara Hara Shankara
Hara Hara Shankara
Shiva Shiva Shankara
Hara Hara Shankara

Namo Namo Shri Shankara
Shri Adiyogi Shankara
Saambasadashiva Shankara
Samasta Loka Shankara
Namo Namo Shri Shankara
Shri Adiyogi Shankara
Saambasadashiva Shankara
Samasta Loka Shankara

Hara Hara Shankara
Shiva Shiva Shankara
Hara Hara Shankara
Hara Hara Shankara
Shiva Shiva Shankara
Hara Hara Shankara
Hara Hara Shankara
Shiva Shiva Shankara
Hara Hara Shankara
Hara Hara Shankara
Shiva Shiva Shankara
Hara Hara Shankara

Raudra-roopa Shankara
Mrityunjaya Shiva Shankara
Kaal-bhairava Shankara
Karunamaya Hara Shankara
Raudra-roopa Shankara
Mrityunjaya Shiva Shankara
Kaal-bhairava Shankara
Karunamaya Hara Shankara

Hara Hara Shankara
Shiva Shiva Shankara
Hara Hara Shankara
Hara Hara Shankara
Shiva Shiva Shankara
Hara Hara Shankara
Hara Hara Shankara
Shiva Shiva Shankara
Hara Hara Shankara
Hara Hara Shankara
Shiva Shiva Shankara
Hara Hara Shankara

Shambho Shiva Shambho
Shambho Swayambhoo
Shambho Shiva Shambho
Shambho Swayambhoo

Agyaani ka gyaan hai tu
Srishti ka Vardaan bhi tu
Jeevan uska, Maran bhi uska
Taandav hai aur dhyan bhi tu
Damru ka har taal hai tu
Sur hai tu, Sangeet bhi tu
Tere bas mein sab kucch hai
Hey Shiv Mera praan hai tu

Hara Hara Shankara
Shiva Shiva Shankara
Hara Hara Shankara
Hara Hara Shankara
Shiva Shiva Shankara
Hara Hara Shankara
Hara Hara Shankara
Shiva Shiva Shankara
Hara Hara Shankara
Hara Hara Shankara
Shiva Shiva Shankara
Hara Hara Shankara