Ofra Haza — Take 7/8

Слушать Ofra Haza — Take 7/8

Текст Ofra Haza — Take 7/8

Hey hey hey
Hey hey hey
Irhami dmu’ei
Ho ho ya yuma
Irhami dmu’ei
Yuma
We inti rumi
Ho ho ya yuma
We inti rumi
Yuma

Hey hey hey
Mahabub galbi mahabub galbi
Mahabub galbi weno?
Ana nazalti ana nazalti
Ana nazalti shufo
Irhami dmu’ei
Ho ho ya yuma
Irhami dmu’ei
Yuma
We inti rumi
Ho ho ya yuma
We inti rumi
Yuma