Morten Harket — Påske

Слушать Morten Harket — Påske

Текст Morten Harket — Påske

Her har jeg laget noe ganske nytt
Som ikke fantes før: En tornekrone
Jeg, som er bosatt i Jerusalem
— i kurvmakernes gate er mitt hjem —
En stille mann med verksted, barn og kone;
Jeg kjenner godt det arbeide jeg gjør
Og jeg har aldri gjort slik krone før

Jeg skar mig grener av en rosenstokk
Syv slanke grener, smidige og lange
Syv myke tornegrener, det var nok
På disse grenene stod mange, mange
Av årets unge roser sprunget ut

Jeg satte alle rester i et krus
— det mørke, røde og det våte, grønne —
Slik dufter de til glede for mitt hus
Og brenner langsomt ned som ild
Men ingen her på verkstedet kan skjønne
Hvad de skal bruke slik en krone til